Uitleg AttaCalc 

Het is tijd om enige van de mysteries rond ons competitieprogramma te ontsluieren. Een opmerking vooraf: zowel het bepalen van de kleur, de indeling als de afwezigheid gaat aan de hand van speeltempo. De totaalstand speelt telkens hooguit zijdelings een rol.

Wit - zwart

Na het maken van een partij wordt eerst gekeken of de beide spelers al tegen elkaar gespeeld hebben. Als dit het geval is, heeft de speler die de vorige onderlinge partij wit had nu zwart en omgekeerd.

Zijn beide spelers nog niet eerder tegen elkaar ingedeeld, dan speelt degene met het laagste percentage wit (logischerwijs) met wit. Is het percentage wit van beide spelers gelijk, dan geldt het percentage wit van de totaalstand. Is dit ook gelijk, dan speelt de speler met het laagste waardecijfer met wit.

Indeling

Voor elke in te delen speler wordt een lijstje met potentiŽle tegenstanders gemaakt. Hierbij gelden de volgende twee criteria:

  • Om - met name in het begin van de competitie - de kleuren zo goed mogelijk af te wisselen, wordt gekeken of het percentage wit werkbaar is. Als de speler zelf meer dan 66,7% heeft, komen alleen spelers die minder dan 66,7% hebben in aanmerking voor het lijstje, en omgekeerd (met 33,3%). Na een paar ronden is dit criterium echter nauwelijks nog van toepassing, omdat de percentages dan nooit meer zo ver uit elkaar liggen. Bovendien komt het criterium te vervallen als het een volledige indeling verhindert.
  • Een speler mag - in een vooraf bepaald aantal - partijen niet tegen de potentiŽle tegenstander zijn ingedeeld. Bij lange partijen is dit aantal 4, bij BMW is dit 4 en bij snelschaken is dit 7. Het aantal wordt automatisch aangepast wanneer het lager is dan er in te delen spelers zijn. Voorbeeld: op een snelschaakavond zijn maar 6 spelers aanwezig. Het aantal zal dan aangepast worden naar (6 - 1 = ) 5.

Vervolgens kiest het programma de speler met het hoogst aantal punten en deelt hem in tegen de potentiŽle tegenstander (uit zijn lijstje) met het hoogst aantal punten. Na deze match worden de lijstjes aangepast en kijkt het programma opnieuw wie het hoogste aantal punten heeft etc.

Om de kans te verkleinen dat er aan het eind van de indeling twee spelers overblijven die niet tegen elkaar kunnen worden ingedeeld, kijkt het programma na elke match naar het aantal mogelijke matches dat elke in te delen speler op dat moment heeft. Zijn er spelers met ťťn of twee potentiŽle matches, dan worden die eerst ingedeeld.

Bij het op niets uitlopen van de indeling, komen alle matches te vervallen en herstart de procedure, met dien verstande dat nu de speler met het laagste aantal punten tegen de potentiŽle tegenstander met het laagst aantal punten wordt ingedeeld. We delen dan van onderaf inÖ

Afwezigheid

Beetje eigenwijs misschien, maar bij het maken van het programma leek het me beter om de puntentelling bij afwezigheid enigszins aan te passen. In het verleden gold de regel dat een speler de eerste 5 avonden dat hij afwezig was, recht had op een derde van zijn waardecijfer. Dat riep bij mij de vraag op: wat gebeurt er als iemand halverwege een snelschaakavond binnen komt wandelen? Mag hij dan niet meer om de punten spelen? Krijgt hij voor de gemiste partijen van die avond gewoon een nul? Daar kwam ik niet helemaal uitÖ

Rechtvaardiger leek het me om de afwezigheid per partij te regelen. Als je op een snelschaakavond na drie partijen wilt instromen, krijg je voor de eerste drie partijen een derde en neem je het recht op een derde voor de overige 4 partijen mee naar een volgende speelavond.

Dit heeft als implicatie dat de puntentelling voor afwezigheid per speeltempo verschilt. Voor lange partijen heb je 3 keer recht op een derde, voor BMW (1 x 4 =) 4, en voor snelschaken (1 x 7 =) 7. Deze getallen zijn uiteraard aan te passen.