Overzicht

2000/01

Rabobank Hoorn-Medemblik

Postadres Postbus 6, 1620 AA Hoorn


Attaqueer Bezoekadres Koopvaarder 1, Hoorn

T.a.v. Dhr. G. Beerepoot Telefoon (0229) 280808

Kerkstraat 117a Telefax (0229) 280719

1687 AP Wognum E-mail rabohoorn-medemb@tref.nlOnze referentie betaling/0229-280786

19 september 2000-09-23


Fiets-Sponsor-Tocht 2000Geachte heer Beerepoot


Mede door uw deelname aan de Fiets-Sponsor-Tocht op zaterdag 2 september jongstleden kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd evenement.


Het enthousiasme van de vele deelnemers heft bijgedragen aan het succesvolle verloop van de sponsortocht, die zonder ongemakken is verlopen.


Voor uw vereniging hebben 28 personen deelgenomen die een bedrag van f 420,= bijeen hebben gefietst. Tevens heeft u 2 assistenten geleverd waarvoor wij u het bedrag van f 50,= zullen overmaken.

Binnenkort zullen wij het bedrag op uw rekeningnummer overmaken, zodat het gestelde doel kan worden gerealiseerd.


Het blijkt dat de gebruikte formule voor elke vereniging acceptabel is geweest, hetgeen mogelijk tot een herhaling volgend jaar zou kunnen leiden.


Wij danken u voor uw deelname en wensen u veel succes met uw vereniging.


Met vriendelijke groet,


Claudia Veen